اطلاعات بیشتر صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی حمایت از کسب و کار های نوپا و فعالین زیست بوم فناورانه کشور

تسهیلات مالی

تسهیلات مالی

پرداخت تسهیلات مالی با شرایط تسهیل شده در غالب عقود اسلامی به منظور حمایت های مالی از صنایع خلاق، شرکت های دانش بنیان، تیم های فناور و نوپا در اکوسیستم نوآوری کشور

ضمانت نامه

ضمانت نامه

صدور انواع ضمانت نامه های بانکی جهت عقد قرارداد به منظور حمایت از صنایع خلاق، شرکت های دانش بنیان، تیم های فناور و نوپا در اکوسیستم نوآوری کشور

سرمایه گذاری و مشارکت

سرمایه گذاری و مشارکت

مشارکت و سرمایه گذاری خطرپذیر در طرح های صنایع خلاق، شرکت های دانش بنیان، تیم های فناور و نوپا در اکوسیستم نوآوری کشور

مشاوره مالی و منتورینگ

مشاوره مالی و منتورینگ

آموزش و مشاوره مالی در زمینه فعالیت های اقتصادی حهت توانمندسازی صنایع خلاق، شرکت های دانش بنیان، تیم های فناور و نوپا در اکوسیستم نوآوری کشور

عاملیت و کارگزاری

عاملیت و کارگزاری

عاملیت و کارگزاری وجوه اداره شده نهادهای حمایتی کشور در راستای تسهیل ارتباط میان این نهادها با صنایع خلاق، شرکت های دانش بنیان، تیم های فناور و نوپا در اکوسیستم نوآوری کشور

نهادها و سازمان های همکار

کلیه حقوق این سایت مطعلق به صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی است و کپی برداری از آن ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.